Zwiedzanie Wydziału

 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu w sobotę i w niedzielę po zakończeniu głównego programu uroczystości kilka wycieczek, w czasie których będziecie Państwo mogli zwiedzić Wydział, laboratoria i inne ciekawe pomieszczenia.

Na chętnych będą czekali w holu przed salą 0.03 wolontariusze, którzy będą towarzyszyć Państwu w drodze do laboratoriów i z powrotem. Każdy będzie mógł uczestniczyć w dwóch wycieczkach. Każda wycieczka będzie trwała ok. 30 min.

 

Proponowane trasy:

 

1. Wycieczka po Wydziale Fizyki z prof. Andrzejem Wysmołkiem, sobota godz. 19:15, niedziela godz. 15:00 i 15:30

W ramach wycieczki odwiedzimy różne miejsca na Wydziale, między innymi przestrzeń Makerspace, w której studenci mogą realizować swoje projekty, przestrzeń pracy studentów – PWN, bibliotekę, wybrane laboratoria i inne ciekawe miejsca jak np. taras widokowy na 5 piętrze. Oprowadzający podzieli się z uczestnikami wycieczki swoją wiedzą na temat pewnych szczegółów budowy i przeprowadzki z Hożej na Pasteura.

 

2. Zwiedzanie Zakładu Fizyki Ciała Stałego, budynek Pasteura 5 (dwie tury: o 15:00 i 15:30, niedziela)

Odwiedzimy laboratoria w których prowadzone są badania nowych materiałów i nanostruktur (półprzewodniki, struktury 2D, QDs,...grafen,...hBN...); Silne pola magnetyczne (18 T) -  chłodziarka rozcieńczalnikowa (15mK),  ultraszybka spektroskopia nanostruktur. magnetospektroskopia, spektroskopia ramanowska, THz, EPR, skraplarnia helu.
Prowadzący: prof. Andrzej Golnik


3. Zwiedzanie Zakładu Fizyki Ciała Stałego, budynek CeNT (dwie tury: o 15:00 i 15:30, niedziela)

Wzrost i charakteryzacja nanostruktur epitaksjalnych (MBE, MOVPE, SEM, FIB, AFM, ...)

Prowadzący: mgr Aleksandra Dąbrowska, dr hab. Wojciech Pacuski

 

4. Zwiedzanie Zakładu Fizyki Biomedycznej, budynek Pasteura 5 (dwie tury: o 15:00 i 15:30, niedziela)

Odwiedzimy dwa laboratoria:

W laboratorium neuroinformatyki prowadzone są badania sygnałów bioelektrycznych od pomiarów, przez analizę do potencjalnych zastosowań. W czasie zwiedzania zaprezentowane zostaną aktualne projekty oraz sprzęt używany do badań. Wyświetlone zostaną materiały wideo prezentujące niektóre z wyników uzyskanych w laboratorium.

Prowadzący: prof. Jarosław Żygierewicz

W laboratorium radiobiologicznym prowadzone są badania wpływu promieniowania jonizującego, w tym wiązek mieszanych, na powstawanie uszkodzeń DNA i późniejszą ich naprawę w komórce. Badania te mają zastosowanie w kontekście zrozumienia mechanizmów niszczenia i naprawy komórek zdrowych i nowotworowych. W czasie wizyty w Laboratorium zostaną zaprezentowane narzędzia, wykorzystywane do hodowli komórek w czasie eksperymentów oraz materiały video z śledzenia procesów naprawczych.

Prowadząca dr Beata Brzozowska-Wardecka

 

5. Zwiedzanie Zakładu Optyki, budynek Pasteura 5 (dwie tury: o 15:00 i 15:30, niedziela)

Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć układ eksperymentalny, w którym wytwarzane są jedne z najzimniejszych obiektów w Polsce: schłodzone laserowo atomy cezu i potasu o temperaturze blisko miliard razy niższej niż temperatura pokojowa. Podczas zwiedzania możliwe będzie zobaczenie na własne oczy chmury takich ultrazimnych atomów oraz zapoznanie się z niektórymi stosowanymi przez nas technikami, które pozwalają nam np.  zmusić atomy, aby połączyły się w cząsteczki.

Prowadzący: dr Mariusz Semczuk

 

Serdecznie zapraszamy!