100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura

Rejestracja poprzez stronę wydarzenia została już zamknięta.
Osoby, które nie zdążyły się zarejestrować, a chciałyby wziąć udział w uroczystości prosimy o wiadomość mailową na adres HozaPasteura100lat@fuw.edu.pl

10-12 września 2021 | Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5

Obchody

Od roku 2014 siedzibą Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest budynek przy ul. Pasteura 5. Korzenie Wydziału sięgają jednak lat 20-tych ubiegłego stulecia, kiedy w styczniu 1921 roku Zakład Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął użytkowanie budynku przy ul. Hożej 69 w Warszawie. Od tego czasu nastąpił intensywny rozwój fizyki na Uniwersytecie Warszawskim; obecnie Wydział Fizyki UW jest najlepszym wydziałem w tej dyscyplinie w Polsce i liczącym się ośrodkiem naukowym na świecie.

Wspomniane wydarzenie stanowi szczególny punkt odniesienia dla wielu pokoleń fizyków związanych z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2021 obchodzimy jego okrągłą – setną! – rocznicę. Z tego względu przygotowujemy uroczystość zatytułowaną: 100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura. Patronatem honorowym objęli tę uroczystość JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

W gronie koleżanek i kolegów z kraju i z zagranicy chcemy podsumować dokonania fizyki warszawskiej na przestrzeni ostatniego stulecia i przedyskutować plany na przyszłość. Obchodom towarzyszyć będą wystawy, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, pokazy filmów, zasadzenie pamiątkowego drzewa oraz spotkania absolwentów.

Na tej stronie będziemy zamieszczać na bieżąco informacje o obchodach 100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura.

W związku z nadal niepewną sytuacją pandemiczną zdecydowaliśmy o hybrydowym trybie obchodów. Uroczystość odbędzie się w dniach 10-12 września 2021 r. w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5. Serdecznie zapraszamy! Rejestracja poprzez stronę wydarzenia została już zamknięta. Osoby, które nie zdążyły się zarejestrować, a chciałyby wziąć udział w uroczystości w trybie stacjonarnym prosimy o wiadomość mailową na adres HozaPasteura100lat@fuw.edu.pl. Uroczystość będzie też transmitowana online (link będzie dostępny na stronie).

Program ramowy

Piątek, 10.09.2021

18:00 – 20:00 Rejestracja


Sobota, 11.09.2021

10:00 Uroczyste otwarcie

10:30 Sesja naukowa, część I

Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)
Zaczynamy!

11:00 Odsłonięcie pamiątkowej tablicy, otwarcie wystawy

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Sesja naukowa, część II

Józef Szudy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Sto lat fizyki optycznej na Uniwersytecie Warszawskim

Jacek Furdyna (University of Notre Dame, USA)
Rozwój fizyki ciała stałego na Uniwersytecie Warszawskim – i nie tylko

Andrzej Wróbel (Wydział Filozofii UW oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
Od Fizyki do Neurokognitywistyki i z powrotem – 58 lat badań w kręgu ulic Hożej i Pasteura

Irena Ekiel (National Research Council, Canada)

14:00 Obiad

15:00 Sesja naukowa, część III

Witold Nazarewicz (Michigan State University, USA oraz IFT Wydział Fizyki UW)
Warszawski ośrodek fizyki jądrowej

Ryszard Kerner (Sorbonne University, France)
100 lat Teorii Względności na Hożej i poza Hożą

Maciej Lewenstein (Institute of Photonic Sciences, Spain)
Hoza 69 and Warsaw School of Quantum Optics

16:30 Przerwa kawowa

17:00 Koncert

18:30 Kolacja

 

Niedziela, 12.09.2021

10:00 Sesja naukowa, część IV

Piotr Smolarkiewicz (National Center for Atmospherical Research, USA)
Od jądra ziemi do gwiazd. Krótka historia Instytutu Geofizyki FUW

Halina Abramowicz (Tel Aviv University, Israel)
Experimental Particle Physics at FUW

Andrzej Buras (Technical University Munich, Germany)
Theoretical Particle Physics at FUW: 1971-2021

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Sesja naukowa, część V

Roman Szwed (ATENDE S.A.)
Początki Internetu w Polsce

Krzysztof Turzyński (Uniwersytet Warszawski)
Jak uczono dawniej, jak uczymy dziś - migawki z ostatniego stulecia kształcenia fizyków na Uniwersytecie Warszawskim

13:00 Pokaz filmu. Zakończenie uroczystości. Zasadzenie pamiątkowego drzewa.

14:00 Obiad

W przerwach i po niedzielnym obiedzie zwiedzanie Wydziału, oglądanie wystaw i materiałów multimedialnych, spotkania absolwentów. 

Archiwum pamiątek

Po zalogowaniu się, można składać spisane wspomnienia oraz dokumentację wizualną w postaci skanów zdjęć lub dokumentów. Wszystkie materiały zostaną skatalogowane i z czasem udostępnione zainteresowanym na zasadach zapewniających poszanowanie prywatności i praw autorskich.

Miejscem stałej ekspozycji przysłanych przez Państwa materiałów będzie FIZYKOTEKA – Wirtualne Muzeum Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego pierwsze kolekcje zostaną zaprezentowane podczas uroczystości 100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura.

Jeżeli posiadają Państwo pamiątki materialne, które zechcieliby Państwo przekazać lub czasowo wypożyczyć Wydziałowi Fizyki UW, to będzie to możliwe za pośrednictwem Biblioteki Wydziałowej działającej w siedzibie Wydziału przy ulicy Pasteura 5. Informacja o godzinach pracy biblioteki znajduje się na stronie Biblioteki Wydziałowej.

Kontakt

Pytania, uwagi, propozycje i sugestie można kierować na adres HozaPasteura100lat@fuw.edu.pl

Komitet organizacyjny obchodów:

Dariusz Wasik - przewodniczący
Beata Grabowska
Jan Kalinowski
Marta Kicińska-Habior
Zygmunt Lalak
Agata Meissner
Krzysztof Rolbiecki
Teresa Rząca-Urban
Bogusława Sunderland
Andrzej Kajetan Wróblewski
Andrzej Wysmołek

Patroni honorowi

  1. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

  2. Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

  3. Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy