Zapraszamy do rejestracji na uroczystość

100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura

10-12 września 2021 | Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5

Obchody

Od roku 2014 siedzibą Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest budynek przy ul. Pasteura 5. Korzenie Wydziału sięgają jednak lat 20-tych ubiegłego stulecia, kiedy 30 stycznia 1921 roku Zakład Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął użytkowanie budynku przy ul. Hożej 69 w Warszawie. Od tego czasu nastąpił intensywny rozwój fizyki na Uniwersytecie Warszawskim; obecnie Wydział Fizyki UW jest najlepszym wydziałem w tej dyscyplinie w Polsce i liczącym się ośrodkiem naukowym na świecie.

Wspomniane wydarzenie stanowi szczególny punkt odniesienia dla wielu pokoleń fizyków związanych z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2021 będziemy obchodzić jego okrągłą – setną! – rocznicę. Z tego względu przygotowujemy uroczystość zatytułowaną: 100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura. Patronatem honorowym objęli tę uroczystość JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

W gronie koleżanek i kolegów z kraju i z zagranicy chcemy podsumować dokonania fizyki warszawskiej na przestrzeni ostatniego stulecia i przedyskutować plany na przyszłość.

Na tej stronie będziemy zamieszczać na bieżąco informacje o obchodach 100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, dotyczące między innymi podróżowania i organizowania spotkań, zmuszeni byliśmy przesunąć styczniowy termin wydarzenia - aktualnie planowany termin to 10-12 września 2021 roku.

Zachęcamy też Państwa do przesyłania uwag, sugestii, propozycji wydarzeń, które mogłyby uświetnić tę ważną dla naszej społeczności uroczystość.

Program ramowy

Piątek, 10.09.2021, godz. 18:00-20:00

Spotkanie powitalne


Sobota, 11.09.2021

10:00 Uroczyste otwarcie, sesja cz.I

11:00 Prezentacja wystawy, przerwa kawowa

12:00 Sesja, cz. II

14:00 Lunch

15:00 Sesja, cz. III

16:20 Przerwa kawowa

17:00 Koncert

18:30 Uroczysta kolacja


Niedziela, 12.09.2021

10:00 Sesja, część IV

12:30 Przerwa kawowa

13:30 Pokaz filmu, oficjalne zakończenie

14:30 Lunch

 

Zaproszeni mówcy

Prof. Halina Abramowicz (Tel Aviv University, Israel)

Prof. Andrzej Buras (Technical University of Munich, Germany)

Prof. Irena Ekiel ( National Research Council, Canada)

Prof. Jacek Furdyna (University of Notre Dame, USA)

Prof. Ryszard Kerner (Sorbonne University, France)

Prof. Witek Nazarewicz (Michigan State University, USA)

Prof. Maciej Lewenstein (Institute of Photonic Sciences, Spain)

Prof. Piotr Smolarkiewicz (National Center for Atmospherical Research, USA)

Prof. Józef Szudy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Roman Szwed (ATENDE S.A.)

Prof. Andrzej Wróbel (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)


W przerwach i po niedzielnym lunchu będzie możliwe zwiedzanie Wydziału, oglądanie wystaw i materiałów multimedialnych. 

Archiwum pamiątek

Po zalogowaniu się, można składać spisane wspomnienia oraz dokumentację wizualną w postaci skanów zdjęć lub dokumentów. Wszystkie materiały zostaną skatalogowane i z czasem udostępnione zainteresowanym na zasadach zapewniających poszanowanie prywatności i praw autorskich.

Miejscem stałej ekspozycji przysłanych przez Państwa materiałów będzie FIZYKOTEKA – Wirtualne Muzeum Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego pierwsze kolekcje zostaną zaprezentowane podczas uroczystości 100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura.

Jeżeli posiadają Państwo pamiątki materialne, które zechcieliby Państwo przekazać lub czasowo wypożyczyć Wydziałowi Fizyki UW, to będzie to możliwe za pośrednictwem Biblioteki Wydziałowej działającej w siedzibie Wydziału przy ulicy Pasteura 5. Informacja o godzinach pracy biblioteki znajduje się na stronie Biblioteki Wydziałowej.

Kontakt

Pytania, uwagi, propozycje i sugestie można kierować na adres HozaPasteura100lat@fuw.edu.pl

Komitet organizacyjny obchodów:

Dariusz Wasik - przewodniczący
Beata Grabowska
Jan Kalinowski
Marta Kicińska-Habior
Zygmunt Lalak
Agata Meissner
Krzysztof Rolbiecki
Teresa Rząca-Urban
Bogusława Sunderland
Andrzej Kajetan Wróblewski
Andrzej Wysmołek

Patroni honorowi

  1. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

  2. Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

  3. Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy